کوچه باغ

الف

حالا می فهمم زن های آبستن چرا تهوع می گیرند:

هر زمان که چیزی بخواهد از وجودت کَنده شود.

   + ivy ; ٩:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
comment نظرات ()