کوچه باغ

استجابت

 یا حَیّاً قَبْلَ کُلِّ حَىٍّ، وَ یا حَیّاً بَعْدَ کُلِّ حَىٍّ، وَ یا حَیّاً حینَ لا حَىَّ

 

پ.ن.وقتی اصلا انتظارش را نداری برایت اتفاق می افتد.اول حواست نیست و خودت پس می زنی اش. کمی که بگذرد تازه به شکوه اش پی می بری ، به اینکه مگر تو غیر از این می خواستی؟!

 

   + ivy ; ٥:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢٧
comment نظرات ()