کوچه باغ

جای خالی سلوچ

"فقط وقتی مرد می تواند سرش را میان مردم بلند نگاه دارد که تخت شانه هایش در کار عرق کند. دست که به شانه مرد می کوبی، خاک باید از آن بلند شود!"

   + ivy ; ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱
comment نظرات ()