کوچه باغ

حس بَرندگی

دلم هوس برنده شدن دارد. دلم می خواهد در یک مسابقه سخت (حالا هر مسابقه ای) برنده شوم. بعد وقتی که می آیند خبر دهند برنده شده ام، من فقط گیج و ویج نگاهشان کنم. 

فکر می کنم این حس برنده شدن هم، از آن دسته حس هایی است که گاهی با بزرگ شدنِ آدم، کوچک و فراموش می شود. شاید شیرینی اش فراموش مان می شود.

 

پ.ن.هر یک از دایره جمع به راهی رفتند     ما بماندیم و خیال تو به یکجای مقیم

   + ivy ; ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱۸
comment نظرات ()