کوچه باغ

رویا

 روزهایی هم هست که من فکر می کنم اگر رویایی نداشتم چه می کردم و فکر می کنم چقدر دنیا خوب تر می شد اگر آدم ها رویاهایشان زود از یادشان نمی رفت و در پی اش می رفتند. 

و یادم می آید روزهایی هم بودند که بی خیال رویاهایم بودم و تسلیم می شدم در برابر فلسفه های پوچ روانکاوانه عده ای که مدام در گوشم می خواندند زندگی همین روال عادی است و بس.

و روزهایی هم بودند که من به انتها می رسیدم و بالکل منکر رویاها و آرزوهایم می شدم.

مطمئن هستم دنیا خیلی زیباتر می شود اگر آدم ها به هر قیمتی شده از پی رویاهایشان بروند و سماجت کنند. 

پ.ن.دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت...دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

   + ivy ; ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦
comment نظرات ()