کوچه باغ

آغاز

من پستی و بلندی هایش را دوست دارم. من این تلاش و تکاپویش را دوست دارم. من این ضمانتی را که اگر بخواهی و انجام دهی و محکم سر تصمیم ات بایستی، حتما خواهی رسید را دوست دارم.

من این فرصت را دوست دارم. این که می توانم سرآغاز تغییرات بزرگ باشم. این که می شود سرآغاز نسل نویی بود. این که می شود به خیلی پلیدی ها و تنبلی ها پایان داد.

من زندگی را دوست دارم.

   + ivy ; ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٧
comment نظرات ()