کوچه باغ

30 متریِ تقارن

 

"تقارن" است که "تعادل" می آورد. تقارن ها حکایت از وجود تعادل ها دارند و هر آنجا که تعادلی دیدی، بدان تقارنی موجود است. بدان چیزی متقارن با چیز دیگری داری که این تعادل را برایت ساخته. درست مانند زمانی که طنابی را از هر دو طرف به یک اندازه می کشند و طناب همچنان ثابت باقی می ماند! 

گاهی لازم است تقارنی بیابیم تا به تعادلی برسیم، و گاهی برعکس، باید تقارن ها را برداریم تا تعدیل کهنه از بین برود.

تعادل از پس تقارن، آرامش از پس تعادل، زیبایی از پس آرامش..

حالا حسابِ کار با خودت که کجا تعادل لازم است و کجا نیست.

 

 

   + ivy ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٩
comment نظرات ()