کوچه باغ

نقطه کور

 

 

بعضی ها در زندگی چند بار به این نقطه می رسند و عده ای حتی یکبار هم به آن نمی رسند. نقطه ای در زندگی که تمام حواشی اطراف ات در تلاش اند تا به تو بفمانند باید بزنی کنار. باید بزنی کنار و اجازه دهی بیایند و از تو بگذرند. باید اجازه دهی از تو عبور کنند و تو فقط رفتن را ببینی. بعد یا باید منتظر شوی خیرخواهی از راه برسد و تو را یدک بکشد و یا خودت سعی کنی مسیر دیگری بیابی و گرنه تا ابد در آن نقطه کور زندگی که من چند باری است به آن می رسم خواهی ماند!

 

   + ivy ; ٧:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
comment نظرات ()