کوچه باغ

ضد فراموشی

وسط های رکعت دوم نماز ظهر بودم که یادم آمد زیر پلویی که بار گذاشتم را کم نکرده ام! سریع نماز را تمام کردم و رفتم دیدم که نه، انگار زیرش را کم کرده بودم و یادم نبود.

به وسط های رکعت سوم نماز عصر که رسیدم، یادم آمد گوشی موبایلم که از صبح زده بودم اش به برق تا شارژ شود، همچنان به برق است و خاموش! قرار بود ملیحه از داروخانه به من زنگ بزند تا برایش توضیح دهم کدام داروها را بگیرد.

پ.ن. ای کاش که جای آرمیدن بودی

   + ivy ; ٥:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢
comment نظرات ()