الف - بعضی آدم‌ها هستند که وقتی می‌بینم‌شان فقط به نبودنشان فکر می‌کنم. فکر می‌کنم چقدر حیف می‌شود روزی بمیرند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
امروز که به کافه آمدی خیلی خوشحال شدم وقتی صدایم زدی و من برگشتم دیدم تو را.
/ 0 نظر / 11 بازدید
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
8 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
13 پست
اسفند 93
13 پست
بهمن 93
22 پست
دی 93
15 پست
آذر 93
18 پست
آبان 93
19 پست
مهر 93
24 پست
شهریور 93
23 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
10 پست
شهریور 92
13 پست
مرداد 92
15 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
9 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
17 پست
بهمن 90
16 پست
دی 90
13 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
13 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
2 پست
خرداد 89
3 پست