راد پیرمرد کوته‌قامتی که توی فروشگاه با هم آشنا شدیم و بعد من را به باشگاه دوندگان خیابان چهارم دعوت کرد، حالا ایمیلی برایم فرستاده و برای تولد هشتاد سالگی‌‌اش دعوتم کرده. راد فرزند خونی ندارد و دختر و پسرش را به فرزندی قبول کرده. باید ازش بپرسم حالا که من سر دو راهی زندگی خودم و زندگی با بچه مانده‌ام کدام را انتخاب کنم.

/ 0 نظر / 60 بازدید