من تمام راه توی دلم گریه کردم تا زیر پل سیدخندان گریه‌هام آمد روی صورتم و مثل همه روزهای این سال‌ها ده هزار و پانصد و چهل و چهار کیلومتر فاصله بود که هیچ چیزی کم‌اش نکرد.

/ 0 نظر / 24 بازدید