وقتی روزهای خیلی سختی دارم، با خودم که فکر می‌کنم می‌بینم بچه ندارم به شدت ذوق مرگ می‌شوم. 

/ 0 نظر / 20 بازدید