حس خوب

 

 

 

مدتی فکر می کنم که دو چیز حس خوبی به آدم میده ...خلق کردن و فهمیدن.

خلق کردن مثل اثری که یک نقاش یا نوازنده خلق می کنه و فهمیدن مثل کاری که یک فیزیک پیشه انجام میده یعنی فهم تا حدی از واقعیت.

/ 1 نظر / 5 بازدید