فاصله

دیگر برایم مهم نیست که اعتقادم بازیچه ات شود. برایم مهم نیست تشابهی میانمان پیدا کنم. 

تو سرگرم باش و با نقابی که سیاست به تو داده خوب اطرافت را تماشا کن و دلیل بر دلیل ات اضافه کن تا نخواهی ببینی. و مطمئن باش این اوج هوشمندی توست. اوج نبوغ و منطق ات است که بی دلیل چیزی را نمی خواهی ببینی.

من فقط می ترسم این همان کار بدی باشد که در نظر تو خوب جلوه داده می شود.

پ.ن. تا به خودت مغروری دور هدایت و ایمان و اعتقاد را خط بکش.

/ 2 نظر / 6 بازدید
آ.ج(خاموش)

سلام.. نوشته هات رو خوندم ... حال آگاهی ِ خوبی داره ... یا ع ل ی