1) هنوز نیامده حرف از زفتن می‌زند و من هنوز به استقبال فکر نکرده ترس بدرقه می‌آید توی وجودم.

2) از یک جایی به بعد مردم به قدمت‌شان می‌نازند. به سن و سال‌شان.

/ 0 نظر / 25 بازدید