همیشه

هر زمان خواستیم " زندگی را بدزدیم " کسی بود..

/ 5 نظر / 5 بازدید
ققنوس

چه طوری بدزدی؟ به منم یاد بده [نیشخند]

QuantumPoet

پارسایی است در آنجا که ترا خواهد گفت "بهترین چیز رسیدن به نگاهی‌ است که از خاطر ه عشق تر است".

دل منه

مفت گرونه زندگی ، حراجش کردم ....[زبان]

حسن عاملی

این را هم "سهراب " می گوید کسی نیست، بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم [گل]