از یک جایی به بعد دیگر کار با کسی حل نمی‌شود. با آمدن کسی، با ماندن یا بودن کسی. از یک جایی به بعد باید یاد گرفت تحت هر شرایطی خودت را دوست بداری و فقط خودت را.

/ 0 نظر / 38 بازدید