روزی که از تو رد شدم

باز می ترسم . می ترسم از اینکه از آمدنم ناامید شده باشی ، رفته باشی و پیدایت نکنم.

شجاع باش . نترس . بگرد . اگر بخواهی می یابی اش.

قدرت می خواهم . قدرت . 

مگر یادت نیست مدام در خلوتت می گفتی ، وقتی او هست نمی شود و همیشه جایی از کار می لنگد. مگر دنبال تواضع نمی گشتی؟ مگر این تو نبودی که آرزویت بود یک روز احساس کنی با خاک یکی شدی. مگر تو نبودی که می گفتی دوست داری شیره وجودت از سختی کشیده شود.

اعتقادت کجا مانده که وا می مانی. 

این درد اگر تو را از پا نینداخت ، بدان که بزرگ ات می کند. بزرگ . محکم .

من از واقعیت است که می ترسم. 

کاش دلم کمی قرص تر بود.

انگار وقتی نیستی من کاری برای انجام دادن ندارم.

/ 7 نظر / 8 بازدید
شيرين بيان

چو عاشق ميشدم گفتم ربودم گوهر مقصود ندانستم كه اين دريا چه موج خون فشان دارد

پرقربانی

صبورری کردم ...دعا کردم...ارزو کردم....و........ چشمانت... .و[گل]

آرش

مرا کجا رها کرده ای که پیدا نمی‌شوم بی تو؟! بی تو دل قناری برای کدام بهار چهچهه بزند؟

آزاد

نوشته تان مرا به یاد چند نوشته ای انداخت که سال ها پیش در دفتر خاطراتم به یادگار گذاشته بودم. آن زمان ، من بودم و دنیایی از خاطره ، محبت و دوستی . متاسفانه زمانی که من آمدم ، او رفته بود و هیچ وقت هم پیدایش نکردم . شاید خودم هم نخواستم که پیدایش کنم . امیدوارم شما ، پیدایش کنید .

رها

این درد اگر تو را از پا نینداخت ، بدان که بزرگ ات می کند. بزرگ . محکم . خيلي خوب بود ... [گل]

خاموش

دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق ما زدست دوست میگیریم و شکر می شود