الف- از یک جایی به بعد مراقب خودت می‌شوی که دیگر به جای خالی‌اش فکر نکنی. مراقب فکرهایت می‌شوی.

ب- آخر مرداد که بیاید سقط جنین دارم. کَنده شدن جدید. در جهان سوم دل نباید بست. دل که هیچی، عادت هم نباید کرد. 

ج- باید چیز جدیدی پیدا کنم که فکرم را درگیر کند. کار که یدی باشد فکر، همه جا سرک می‌کشد و من از فکر سیارِ سیالم می‌ترسم. و امروز مسئول کافه بهم گفت اینجا کتاب نخوان.

د- رنگ‌های تند و گاهی رنگ‌های بی‌حال. لباس‌های لوزفیت و تلفن‌همراه‎های اهمگی اَپِل. خوشبو و حتما با رژ لب. سیگار هم. آب معدنی هم. قهوه هم. با فال‌اش. رژیم لاغری. اینستاگرام. 

ه- و سکوت کنیم.

/ 0 نظر / 26 بازدید