امروز

 با هر تولد به دوره ی جنینی تازه ای پا می گذارم و این روندِ زایش مدام در من تکرار می شود.

حالا هر روز و هر زمان که به نوعی زاده می شوم، خاطرم جمع است که به جنین دیگری در بطن جدیدی از زمان تبدیل شده ام. فقط می ماند زمانِ تولد، که دست من و هیچ صداشناسی نیست.

پ.ن. یادمان باشد کسی را با ترازویمان وزن نکنیم!

/ 6 نظر / 5 بازدید
ققنوس

یادمان باشد که در حرکت همیشه افق های تازه هست.

دل منه

این عیب بزرگ وبسیار بده منه که دیگرون رو با ترازوی خودم وزن میکنم [خجالت]، به خصوص آدمهای تنبل رو که حرصم رو در میارن [عصبانی] اما نمی تونم عادتم رو ترک کنم ...

دل منه

قالب جدید مبارک ، قشنگه [پلک]

پیچک

قالب بهاری مبارک باشد خانوم خانوما [لبخند] و اما باز هم قضاوت های نابجا .کاش یادمان بماند

سمیرا

ایول به نتیجه گیری یا همون پ ن :)