حواسم باشد بدون اجازه از مسئول کافه:

1) درجه کولر را عوض نکنم.

2) موزیک را کم، زیاد یا عوض نکنم.

3) از خوراکیهای کافه حتی با اجازه آنها هم چیزی نخورم.

4) هز جیزی گفتند بگم باید از آقای .. بپرسم.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید