آشفتگی

گاهی احساس می کنم کاش همیشه در کودکی بودم تا راه زندگی از قبل برایم مشخص بود..

گاهی اوقات همه چیز به هم می ریزد و اوضاع زندگی برای مدتی از دستم خارج می شود..مثل این روزها که نمی دانم چگونه سپری شان می کنم و احساس پوچی دارم.شاید چون خیلی چیز ها را به ناگهان کنارگذاشتم..

ساده ترین کارها  نظم عجیبی به زندگی می دهد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
فرزانه..

سلام پس دنبال حاشیه و جزییات نرو دوست من از ساده ترین ایده های ذهنت برای ساختن و رسیدن به بلندی استفاده کن امیدوارم پشت پنجره خوشی به عشق به لبانت بیامزه..

شيرين بيان

ميدوني، غافلگيريهاي زندگي از چي نشأت ميگيره؟ «حقيقت» اين دنيا با زندگي هاي توش با اينكه يه بازي و سرگرمي و شوخي بيشتر نيست، دست كم اين رو ميدونيم كه حقيقت داره. ولي جملۀ آخرت باندازۀ صدتا كتاب حرف توش هست . حال كردم، نديدم كسي غير از خودم اين حقيقت پنهان رو سعي كنه كه ببينه. شو پن هاور فيلسوف آلماني ميگفت : خداوند در جزئيات است.