بعضی نیز هستند خسیس در گفتار تا مبادا چیزی به علم ما بیفزایند.

چنین است که کار پیش نمی رود و ما در رسم یک نمودار ناچیز از نوارهای انرژی جزئی درمانده ایم.

/ 0 نظر / 21 بازدید