دیگه اینکه هنوز من و کشف نکردن که مشکل من نیست.

خب جامعه علمی میخواد محروم بمونه دیگه به من ربطی نداره که.

اینقدر محروم بمونه که.

والا!

/ 0 نظر / 21 بازدید