ذوق

بچه که بودیم هواپیما یا هلی کوپتر که از روی خونه مون رد می شد سریع می دویدیم می رفتیم توی حیاط که تو آسمون پیداش کنیم و دست براش تکون بدیم. بعد فرداش می رفتیم مدرسه می گفتیم: دیروز هواپیما اومد دیدین؟

/ 5 نظر / 6 بازدید
پیچک

چن وقت دیگه باید آسمون رو هم زوج و فرد کنند

ذهن طلایی

جدی نوشتی اینو؟ [قهقهه]

ققنوس

اره. تازه وقتی بچه بودیم یه بار از هلی کوپتر برگه های مسابقه بیرونمی ریختند. یادم نمیاد دقیقا ولی فکر کنم مسابقه ضامن آهو بود.

دل منه

ما برای هلی کوپترها دست تکون میدادیم ، از اینکه نزدیک بودن و سایه اشون می افتاد روی خانه شاد میشدیم و احساس میکردیم ما رو می بینن [نیشخند][رویا]

حسن عاملی

سلام من همیشه دوست داشتم اونا رو بگیرم و با اونها بازی کنم[گل]