امروز که به کافه آمدی خیلی خوشحال شدم وقتی صدایم زدی و من برگشتم دیدم تو را.

/ 0 نظر / 38 بازدید