موضوع کتاب، شرح سفر شش روزه استیونز، پیشخدمت سرای دارلینگتون در انگلستان است که به دیدار میس کُنتن می‌رود.

در خلال این سفر، استیونز به گونه‌ای ما را در افکار خودش که در بیشتر مواقع گذار ملایم و نامحسوس به گذشته است شریک می‌کند. در این گذارها و فلاش‌بک‌هاست که شخصیت‌های اصلی داستان و اشرافیت سیاسی فضای انگلستان کمکم تصویر می‌شوند. ایشی گورو، نویسنده ژاپنی "باز مانده روز"، خیلی حرفه‌ای از استیونز شخصیت مغرور و مقتدری را می‌سازد که به شدت در کارِ خودش غرق شده و این غرقیدگی در حرفه، او را از تعامل طبیعی با اتفاقات محیط اطرافش بر حذر داشته است.

ترجمه کتاب، بی‌اندازه روان و پیش‌برنده است که البته از نجف دریابندری کم‌تر از این انتظار نمی‌رود.


/ 1 نظر / 30 بازدید
ميله بدون پرچم

سلام کوتاه و گویا... مرسی