رویا

 روزهایی هم هست که من فکر می کنم اگر رویایی نداشتم چه می کردم و فکر می کنم چقدر دنیا خوب تر می شد اگر آدم ها رویاهایشان زود از یادشان نمی رفت و در پی اش می رفتند. 

و یادم می آید روزهایی هم بودند که بی خیال رویاهایم بودم و تسلیم می شدم در برابر فلسفه های پوچ روانکاوانه عده ای که مدام در گوشم می خواندند زندگی همین روال عادی است و بس.

و روزهایی هم بودند که من به انتها می رسیدم و بالکل منکر رویاها و آرزوهایم می شدم.

مطمئن هستم دنیا خیلی زیباتر می شود اگر آدم ها به هر قیمتی شده از پی رویاهایشان بروند و سماجت کنند. 

پ.ن.دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت...دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

/ 7 نظر / 5 بازدید
دل منه

منم روزهایی به انتها می رسم ، اما این حس بیخوده و بی بهانه ای جدی به سراغم میاد ... [ناراحت]

سرگشته

ماييم و همين موج فريب نفسي چند // سرچشمه مگوييد سراب است دل ما

ماتاتا

اوهوم. دوست دارم یه روزی یه جوری به ریش این روال عادی زندگیم بخندم. تغییرش بدم و ... شجاعت میخواد البته ! راستی شاید بعضیا هنوز رویاهاشونو کشف نکردن. چه برسه به اینکه به این فک کنن که دنبالش برن یا نه. [نگران]

حسن عاملی

سلام بی امید...بی رویا...شاید همه چیز کسالت بار به نظر بیاید...[گل]

افرا

چون ميگذرد غمي نيست[بغل]

فرشته

درباره رویاها خیلی درست می گی. خیلی خوبه که ادم در هیچ شرایطی و تحت تاثیر هیچ کسی رویاهاش را فراموش نکنه. [گل]

می خواهم بنویسم

"مطمئن هستم دنیا خیلی زیباتر می شود اگر آدم ها به هر قیمتی شده از پی رویاهایشان بروند و سماجت کنند. " حتما همین طوره ... حتما ...