الف. وقتی گریه می‌کنم زانوی راستم درد می‌کند.

ب. و یک جایی هم توی زندگی هست که می‌فهمی همه زندگی یک بازی مسخره بوده که تو بیش از حد جدی گرفته بودی‌اش و حالا باید بچسبی به کار و کار که یادت برود همه مسخره شدن‌هات.

پ. از آدم های این شهر..

/ 0 نظر / 47 بازدید