هر کسی یا چیزی که مسئول چیزهایی است که از عهده من خارج است..

یادتان باشد دقیقا در همان لحظه هایی که فکر می کردم پر از امیدم

پر از شوقم

 

همه چیز خراب می شد و مثل یک تازیانه نواخته می شد به صورتم..

/ 0 نظر / 22 بازدید