ادعا به شاخ غول شکستن نیز چندی است مد شده. یکی با شکست عشقی که داشته، یکی با مهاجرتش، یکی با طلاق اش و بچه ای که خرجش را می دهد، یکی با فقرش..

/ 0 نظر / 23 بازدید